Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

momentintime
momentintime
Sponsored post
feedback2020-admin
momentintime
5935 dff4 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viainpassing inpassing
momentintime
5291 a6d2
momentintime
momentintime
Możesz być biedny,ale nikt nie może odebrać Ci wolności do spieprzenia sobie życia,jak tylko żywnie Ci się podoba.
— Jonathan Franzen
Reposted fromhavingdreams havingdreams viainpassing inpassing
momentintime
Chociaż raz
warto umrzeć z miłości.
Chociaż raz.
A to choćby po to,
żeby się później chwalić znajomym,
że to bywa.
Że to jest.
...Umrzeć.
Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady
obok innych nieboszczków listów
i nieboszczek pamiątek
i cierpieć...
Cierpieć tak bosko
i z takim patosem,
jakby się było Toscą
lub Witosem.
...I nie mieć już żadnych spraw
i do nikogo złości.
I tylko błagać Boga, by choć raz,
choć jeszcze jeden raz
umrzeć z miłości.
— Agnieszka Osiecka, Umrzeć z miłości
Reposted fromjust-breathe just-breathe viainpassing inpassing
momentintime
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viainpassing inpassing
momentintime
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viainpassing inpassing
momentintime
6371 cd65 500
Reposted fromnarkomanka narkomanka viainpassing inpassing
6264 78cd 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainpassing inpassing
momentintime
Nigdy nie marnuj czasu, próbując wytłumaczyć kim jesteś ludziom, którzy postanowili Cię nie zrozumieć.
— Dream Hampton
Reposted fromautunno autunno viainpassing inpassing
7219 88b7
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viainpassing inpassing
momentintime
4246 2cd3 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viainpassing inpassing
momentintime
6425 24d3 500
Świetlicki
Reposted frominpassing inpassing
momentintime
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viainpassing inpassing
momentintime
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing
momentintime
momentintime
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viainpassing inpassing
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viainpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...